Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6581

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Podtytuł: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice

UWAGA !!!
Zmian terminu otwarcia ofert

Dodano odpowiedzi na zadane pytania

Dodano poprawiony przedmiar