Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6360

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice

Podtytuł: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Włodowice