Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6220

Budowa parkingu przy działce gminnej o numerze geod. 2094/2, 2094/3 położonej w Górze Włodowskiej

Zadanie pn. „Budowa parkingu przy działce gminnej o numerze geod. 2094/2, 2094/3 położonej w Górze Włodowskiej”, współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”  w 2019 roku.

„Budowa parkingu przy działce gminnej o numerze geod. 2094/2, 2094/3 położonej w Górze Włodowskiej”

Dnia 23.07.2019r. Gmina Włodowice zawarła z Województwem Śląskim umowę udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku,  na realizację zadania  pn. „Budowa parkingu przy działce gminnej o numerze geod. 2094/2, 2094/3 położonej  w Górze Włodowskiej”.
Szacowana wartość zadania: 37 000 zł
Dofinansowanie w wysokości do 27 200 zł
Planowany termin zakończenia zadania do 15.10.2019r.