Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6202

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Podtytuł: Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Urząd Gminy Włodowice informuję , że w dniach

25.09.2019r - 09.10.2019r
(z wyjątkiem sobót i niedziel)

w budynku Urzędu Gminy Włodowice - pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu od 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku będzie udostępniony na pisemny wniosek zainteresowanej osoby spis wyborców sporządzony w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.