Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6179

Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 20.08.2019 r.

Podtytuł: w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2019 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice