Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5515

Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach

Dnia 30.07.2018r. Gmina Włodowice zawarła z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.
Wartość inwestycji: 261 369,53 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50 000 zł.
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej obejmuje wykonanie placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz elementów małej architektury typu ławki, kosze, stanowiących wyposażenie obu stref. Poszczególne strefy są oddzielone ogrodzeniami. W strefie placu zabaw przewidziano zabudowę zestawu sprawnościowo-zabawowego, huśtawek, bujaków oraz wykonanie alejek i dojść  z kostki brukowej. Ponadto powstanie ścieżka sensoryczna z czterech rodzajów nawierzchni. Pozostałe elementy to urządzenia siłowni zewnętrznej oraz stolik do gier.
Planowany termin realizacji zadania październik 2018r.