Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5393

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdowie

Zawiadomienie znajduje się poniżej