Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5386

Informacja - wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Włodowice uprzejmie informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice
w dniach od 13.07.2018r – 03.08.2018r.  wywieszony jest wykaz nieruchomości  mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy.