Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5303

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się w załączniku poniżej.