Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5228

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul Modrzewiowej i w Rzędkowicach od ul Modrzewiowej Hucisku do drogi wojewódzkiej ...

Treść informacji znajduje się w załączeniu poniżej.