Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5183

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice

Treść informacji znajduje się w załączeniu poniżej.