Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5153

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach

Treść informacji znajduje się w załączeniu poniżej.