Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5144

OGŁOSZENIE wyników Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Włodowice w 2018 roku

OGŁOSZENIE wyników Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:

wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na  terenie Gminy  Włodowice w 2018 roku

ZADANIE:
I. „ Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Włodowice poprzez popularyzację gry w piłkę nożną”.
W terminie określonym w Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji  w/w zadania publicznego, do dnia 28.02.2018r. do godz. 15.00  nie wpłynęła żadna oferta.

I „ Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej seniorów na terenie Gminy Włodowice”;
W terminie określonym w Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji  w/w zadania publicznego, do dnia 28.02.2018r. do godz. 15.00 wpłynęła 1 oferta.

Oferta LKS OLIMPIA Włodowice uzyskała wymaganą liczbę punktów uprawniających do wyboru oferty. Wysokość  przyznanych środków wynosi – 17.000,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy zł ).

III. „ Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włodowice ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej”.
W terminie określonym w Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego, do dnia 28.02.2018r. do godz. 15.00 wpłynęła 1 oferta.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Włodowice uzyskała wymaganą liczbę punktów uprawniających do wyboru oferty. Wysokość przyznanych środków wynosi – 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset zł).

 

Wójt Gminy
Adam B. Szmukier

Włodowice, 14.03.2018r.