Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5141

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

UWAGA !
Zmiana terminu składania ofert - do 03.04.2018 r.
UWAGA !
Dodano uszczegółowiony przedmiar robót.