Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5137

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.