Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5068

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.