Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5066

Uchwała nr 219/XXVI/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 103/XIII/2016 RGW z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych GW oraz nadania mu statutu

Uchwała znajduje się w załączniku poniżej