Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5046

Zarządzenie Nr 308/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przedłożenia RG Włodowice i RIO w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027

Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej