Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5044

Uchwała Nr 4200/VII/213/2017 z dnia 5 grudnia 2017r. VII Składu Orzekajacego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Treść uchwały znajduje się w załączniku poniżej.