Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5005

Wyniki - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Włodowice w 2018 roku

Wyniki - Konsultacje  Rocznego Programu  Współpracy  Gminy  Włodowice w 2018  roku z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, o których  mowa  w  art.3 ust.3  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie.


W  związku  z  brakiem  opinii  organizacji  do  projektu  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Rocznego Programu  Współpracy  Gminy  Włodowice w 2018  roku  z  organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami, o których  mowa  w  art. 3 ust.3  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003  roku o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie,  Radzie  Gminy  Włodowice  przekazano  projekt  uchwały.


Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier