Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4992

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Włodowice w 2018 roku

Konsultacje  Rocznego Programu Współpracy Gminy Włodowice w 2018  roku z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami, o których  mowa  w  art.3 ust.3  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie.

W  związku  z  koniecznością  przeprowadzenia  konsultacji  projektu  uchwały w  sprawie:  przyjęcia  Rocznego Programu  Współpracy  Gminy  Włodowice w  2018  roku  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, o których  mowa  w  art.3 ust.3  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  Wójt  Gminy  Włodowice w  dniu 18.10.2017r.  zarządził  przeprowadzenie  w/w  konsultacji.  Czas  rozpoczęcia  konsultacji  wyznaczył  na  dzień 19.10.2017r., natomiast  czas  zakończenia  konsultacji  to  dzień 31.10.2017r. do godz.15:00. Opinie  należy  zgłosić  na piśmie do  Sekretariatu  Urzędu  Gminy  Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice. Opinie  zgłoszone  po  wyznaczonym  terminie nie  będą  uwzględnione.
W  załączeniu  projekt   uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  Rocznego Programu  Współpracy  Gminy  Włodowice w  2018  roku  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, o których  mowa   w  art.3 ust.3  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie.

Wójt  Gminy  Włodowice
Adam B. Szmukier