Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4980

Uchwała Nr 4200/156/VII/2017 z dnia 07.09.17r. VII Składu Orzekajacego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Włodowice informacji o przebiegu wykonania budżetu GW za I półrocze 2017 r.

Treść uchwały znajduje się w załączniku poniżej.