Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4966

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny - UE

Treść informacji znajduje się w załączniku poniżej.