Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4961

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach Etap I - FS i Etap II

Treść informacji znajduje się w załączniku poniżej.