Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4955

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.