Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4953

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Przebudowa przepustu drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyżowaniu dróg ul. Myszkowskiej i ul. Ogrodowej ...

Treść informacji znajduje się w załączniku poniżej.