Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4859

Uchwała nr 193/XXIII/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach

Uchwała znajduje się w załączniku poniżej