Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4849

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny - UE

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.