Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4786

Uchwała nr 187/XXII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/XXI/2017 RGW z dnia 31.03.2017r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GW w 2017r

Uchwała znajduje się w załączniku poniżej