Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4632

Ogłoszenie o zamówieniu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

UWAGA !
Dodano wyjaśnienia i zmiany do siwz oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.