Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4608

Uchwała nr 160/XIX/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/XIV/2016 RGW z dnia 15.06.2016r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa ...

Uchwała znajduje się w załączniku poniżej