Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4606

Uchwała nr 158/XIX/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

Uchwała znajduje się w załączniku poniżej