Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4441

Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach

Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach

Gmina Włodowice dnia 02 września 2016r. zawarła z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 562 223,59 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 2 808 295,12 zł, w tym:

1) współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 2 387 050,85 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu;

2) wkład własny w wysokości 421 244,27 zł.

W zakresie remontu wykonano dostosowanie całego budynku na potrzeby czterooddziałowego przedszkola z zespołem żywienia i salą widowiskową oraz zapleczem administracyjno-magazynowym. Zakres robót obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe; docieplenie budynku; wymianę stolarki okiennej, drzwiowej; uzupełnienie ścian działowych, szybu windy i kominów; budowę instalacji wod – kan, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, solarnej, p. poż., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazowej, elektrycznej, odgromowej, audiowizualnej, komputerowej, telefonicznej, videofonowej, videobramofonowej, telewizyjnej, monitoringu, sygnalizacji włamania, oddymiania klatki schodowej, zasilania regulacji i sterowania kotłowni; wykonanie wewnętrznych tynków ścian i sufitów; wymianę posadzek, izolacji termicznych, przeciwwilgociowych, akustycznych; wyposażenie technologii kuchni; wymianę pokrycia dachu; wykonanie elewacji budynku; wykonaniu dróg i placów manewrowych dla samochodów p. poż., parkingów, chodników; budowę platformy dla niepełnosprawnych, sadzenie drzew i krzewów, wykonanie trawników. Dostosowano budynek do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i higieniczno – sanitarnych oraz dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji zadania cały budynek został przystosowany na cele nowoczesnej placówki opiekuńczo-edukacyjnej spełniającej standardy europejskie.