Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4436

Uchwała Nr 4200/VII/138/2016 z dnia 05.09.16r. VII Składu Orzekajacego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Włodowice informacji o przebiegu wykonania budżetu GW za I półrocze 2016 r

Treść uchwały znajduje się w załączniku poniżej.