Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4359

Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu świetlic wiejskich i lokali do nich przynależnych oraz ich wyposażenia w budynkach komunalnych Gminy Włodowice

Zarządzenie, regulamin, wniosek, umowa najmu, protokół zdawczo - odbiorczy i wykaz świetlic znajduje się w załączniku poniżej.