Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3830

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w miejscowości Włodowice w ramach zadań własnych Gminy Włodowice pn. Budowa chodnika w poboczu ul Cmentarnej we W-cach

Informacja znajduje się w załączniku poniżej.