Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3810

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w miejscowości Włodowice w ramach własnych zadań Gminy Włodowice pn. Budowa chodnika w poboczu ul Cmentarnej we W-cach

Treść zaproszenia wraz z załącznikami znajduje się w załączniku poniżej.