Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3782

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w miejscowości Rudniki w ramach zadań własnych Gminy Włodowice pn. Remont drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach

Informacja znajduje się w załączniku poniżej.