Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3781

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodników w miejscowości Morsko w ramach własnych zadań Gminy Włodowice pn. Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej - FS

 Treść zaproszenia wraz z załącznikami znajduje się w załączniku poniżej.