Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3734

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodników w miejscowości Skałka w ramach własnych zadań Gminy Włodowice pn. Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej

Treść zaproszenia wraz z załącznikami znajduje się w załączniku poniżej.