Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3625

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy osiedlu Skarpa we Włodowicach

Treść zaproszenia wraz z załącznikami znajduje się w załączniku poniżej.