Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3480

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyk. usługi polegającej na opracowaniu dok. proj., specyfikacji tech. wykonania i odbioru robót bud., kosztorysu inwestor.,dla realizacji zad. pn Zag. terenu służące rekreacji ...

Treść zaproszenia wraz z załącznikami znajduje się w załączniku poniżej.

UWAGA !
Dodano załącznik - odp. na zapytania skarpa