Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3476

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej

Treść zaproszenia wraz z załącznikami znajduje się w załączniku poniżej.