Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3474

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego z dnia 15.10.2014r. - Remont mieszkania komunalnego w Rudnikach ul. Pomowska

Informacja znajduje się w załączniku poniżej.