Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3447

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Włodowice

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

UWAGA !
Dodano załącznik - odpowiedzi na pytania do siwz