Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3435

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa placu zabaw we Włodowicach

Treść zaproszenia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

 

Uwaga !
Skorygowano przedmiar robót