Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3426

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku poniżej.