Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3304

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach

Treść zaproszenia, oferta, wykaz, umowa, projekt budowlany i przedmiar robót znajduje się w załączniku poniżej.