Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3299

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Remont budynku sali widowiskowej w miejscowości Hucisko - UE

Treść zaproszenia, oferta, wykaz, umowa i przedmiar robót znajduje się w załączniku poniżej.