Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3224

Wykazy nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat i do sprzedaży w drodze przetargu.

Wójt Gminy Włodowice uprzejmie informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice w dniach od 09.05.2014r – 30.05.2014r.  wywieszony jest :
-    wykaz  nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
-   wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.